Het Nieuwe Werken (HNW) gaat over een verandering in mentaliteit en organisatiecultuur. Men kan tegenwoordig plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daardoor ontstaat er een verandering in de relatie tussen werkgever en werknemer. 

 

Tijd en plaats zijn rekbare begrippen geworden. Kenniswerkers kunnen op allerlei plekken werken. En op verschillende plaatsen ter wereld tegelijkertijd aanwezig zijn. Fysiek op de ene, virtueel op de andere. Digitale informatie is overal beschikbaar. Werknemers zijn daardoor in staat zelf hun werktijd in te delen, en te bepalen wáár ze het beste kunnen werken.

 

Flexibele kantoorconceptendauphin lounge

De impact die de technologische ontwikkelingen op onze manier van werken en op organisaties hebben, zijn even ingrijpend als fascinerend. De rol van de werkgeve
r en het management ten opzichte van de werknemers verandert, en is meer en meer gebaseerd op vertrouwen. Flexibele kantoorconcepten zijn nodig om nieuwe manieren van werken én de nieuwe generatie werknemers optimaal te ondersteunen.

 

De technologische, maatschappelijke en werkgerelateerde veranderingen worden op de voet gevolgd en vertaald naar concrete nieuwe inrichtingsconcepten. De optimale werkomgeving is het resultaat van de juiste analyse van alle in- en externe factoren die invloed hebben op het werk, de organisatie, de werkprocessen en de manier van werken. Deze inrichtingsfilosofie is gebouwd op de zekerheid van voortdurende verandering.

 

Kantoor als ontmoetingsplek


Karssen ontwikkelde de afgelopen jaren diverse nieuwe kantoorconcepten. Daarin functioneert het kantoor als ontmoetingsplek met loungewerkplekken en zit-sta plekken waaraan gewerkt maar ook geluncht kan worden. En individuele concentratiewerkplekken versus open werkomgevingen met flexibele werkplekken, gericht op communicatie, samenwerken en ontmoeten. Alles ontworpen op basis van aannames over toekomstige manieren van werken.

Vele verschijningsvor2301400K0Tmen


De paradox van een term als Het Nieuwe Werken is de suggestie dat het om één bepaalde manier van werken gaat, terwijl de essentie is gebaseerd op verandering. Het Nieuwe Werken gaat over een verandering in mentaliteit en organisatiecultuur, een verandering in werk, tijd en plaats, een verandering in de relatie tussen werkgever en medewerker. Het doet een groot beroep op het vertrouwen van de werkgever en tegelijkertijd op de zelfdiscipline van de werknemer, die een nieuw evenwicht moet vinden in werk en privé.

Het Nieuwe Werken kent vele verschijningsvormen in allerlei verschillende gradaties.

 

 

Keuzezueco


De keuze voor ‘Het Nieuwe Werken’ begint met de vraag of een andere manier van werken geschikt is voor uw organisatie, wat de voordelen zijn, en wat dat vervolgens betekent.
Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel  om beter te kunnen presteren. Werknemers worden in staat gesteld hun werk beter te doen, flexibeler en efficiënter.  Bijvoorbeeld door geen uren te verspillen in de file, omdat ze zelf bepalen waar en wanneer het werk het beste kan worden gedaan.

 

Begeleiding


Karssen begeleidt organisaties gedurende het hele proces, van vraagstelling, inventarisering en analyse van werkprocessen tot realisering, begeleiding en evaluering. Mogelijkheden, voordelen en nadelen van HNW worden in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt wat de winst voor de organisatie en de medewerkers is. En wat de consequenties zijn. Voor de manier van werken, en dus de inrichting van de werkomgeving en de veranderingen binnen de werk- en organisatiecultuur. In welke vorm HNW kan worden doorgevoerd, en in hoeverre er behoefte is aan extra ondersteuning van de medewerkers en het management, om de veranderingen zo goed mogelijk door te voeren.

 

Assortiment

Het volledige assortiment van Karssen Office vindt u www.karssen-office.nl voor het assortiment zit-sta werkplekken kunt u terscht op sit2stand.nl